V Naturo-rezonanční poradně pokračujeme v práci a výzkumu Dr. Royala Raymonda Rifeho, výjimečného vědce z oblasti optiky a mikrobiologie dvacátého století. Rife vyvinul technologii bezkontaktního přenosu frekvencí a sestrojil první plazmový generátor.

 

Jsme výrobci Sanoplasmy

kterou používáme jakožto velmi přesný frekvenční generátor, selektivně eliminující patogenní mikroorganismy. Praktikujeme a zdokonalujeme metody Rifeho následovníků. Při určování rezonančních frekvencí patogenů používáme pásma Dr. Huldy Regehr Clark a rovněž metodu Charlene Boehm pro výpočet frekvencí v závislosti na délce DNA mikroba. Vypočítané frekvence se osvědčily velmi dobře.

   Kromě jmenovaných amerických vědců nesmíme zapomenout ani na francouzského mikrobiologa Gastona Naessense nebo Dr. Hervé Janecka, který experimentuje se skalárními vlnami. V rámci České Republiky spolupracujeme s lékaři, kteří se zajímají o nové metody, jak pomoci svým pacientům.

   Připravujeme publikaci o frekvenční rezonanci, jejích principech a praktickém využití pro likvidaci mikrobů.

 

RNDr. Dagmar Jančová, Ph.D.

   Dagmar Jančová se narodila 19. října 1973 v Olomouci. Jako vystudovaný biolog s postgraduálním vzděláním na katedře biochemie UP Olomouc nyní uplatňuje získané poznatky ve sféře detoxikační medicíny se zaměřením na frekvenční terapii. Kromě jiného se zajímá především o terapii nádorových onemocnění.

 

Lukáš Rymeš

   Lukáš Rymeš se narodil 16. dubna 1984 v Brně. V Olomouci studoval Pedagogickou fakultu. O detoxikaci organismu se začal zajímat před mnoha lety díky onemocnění matky. Společně s rodinou dlouhodobě provozují detoxikační centra Zapper. Vyvinuli vlastní plazmový generátor.

 

Vzájemnou spolupráci jsme zahájili v červnu roku 2015.

 

Publikace v tisku:

Nová Regena říjen 2016

Civilizační choroby.pdf

Lukáš Rymeš a MUDr. Otto Horák v televizním vysílání Vlna z Brna

duben 2016

video

Nová Regena duben 2016

Praktické zkušenosti s rakovinou.pdf

Nová Regena listopad 2015

Léčebné frekvence a DNA.pdf

Nová Regena září 2015

Nalaďte se na správnou vlnu.jpg

Nová Regena červenec/srpen 2015

RAKOVINA a Royal Raymond Rife.pdf

Nová Regena duben 2015 (reakce čtenáře)
DOC001.PDF

Nová Regena březen 2015
MMS z pohledu biochemie.pdf

Interview v tisku 2014

zapper-olomouc.pdf