PLAZMOVÝ GENERÁTOR

detoxikace od mikroorganismů

 

   Plazmový generátor je experimentální zařízení s plazmovou anténou, které generuje elektrické pole o vysoké intenzitě, sloužící k přenosu přesně naměřených frekvencí. Tímto procesem dochází k eliminaci patogenních zátěží, což má za následek ústup většiny tělesných i psychických potíží uživatele.

   Celá procedura je naprosto neinvazivní a příjemná, klient stráví 1 - 2 hodiny pohodlně na gauči, přístroj generující elektrické pole stojí před ním a k přenosu kýžených frekvencí dochází bezkontaktně. V naší praxi využíváme SANOPLASMU nebo PLAZMOVÝ GENERÁTOR RPZ 14.